Centre de Promoció Social Francesc Palau

Qui som?

El Centre va iniciar la seva activitat l’any 1985 com a part de l’acció social de l’Església. Aquesta iniciativa va ser promoguda per les Carmelites Missioneres i un petit grup de voluntaris que, veient la necessitat de formació per accedir al mercat laboral, van voler donar una empenta a aquelles persones que volien invertir temps en formar-se, especialment les dones.

Amb el temps, juntament amb la incorporació de nous voluntaris i voluntàries, l’oferta d’activitats es va anar ampliant en altres àmbits, atenent també la necessitat de relació i d’establir xarxes socials. Amb el volum d’activitat que anava assolint, l’any 1996 es va veure la necessitat de constituir-se en associació privada, però mantenint sempre la vinculació i coordinació en els projectes amb la Parròquia.

Actualment, comptem amb un equip de 4 persones remunerades i 56 voluntaris i voluntàries, que atenen persones de diferents edats i situacions, donant prioritat a la promoció de la dona i a l’atenció d’aquelles persones amb major risc de vulnerabilitat.
La línia d’acció s’ha anat orientant últimament a ampliar l’oferta formativa en l’àmbit laboral, mantenint la resta d’àmbits de treball: àmbit de la cultura, de les noves tecnologies, de les arts aplicades, de la confecció, de la salut integral i de la interculturalitat.

Una prioritat del Centre sempre ha estat l’atenció i formació de les persones voluntàries que en formen part. Per això, s’estableix un pla de formació anual atenent les necessitats observades i s’organitzen convivències per fomentar la relació i coneixement entre tots els voluntaris i voluntàries.

Què fem?

Responent al nostre concepte de persona, l’objectiu global i comú de totes les activitats que es realitzen és:

Afavorir el creixement integral de la persona, des del respecte, els valors i el sentit socialitzador.

Partint de l’acollida, oferim un espai de promoció i intercanvi a nivell humà, cultural, social, ocupacional i de valors mitjançant diferents cursos, tallers, activitats formatives i lúdiques, segons la demanda de les persones i les necessitats que el Centre detecta en línia de promoció.


WordPress theme: Kippis 1.15