Comunitat de Missioneres de la Immaculada concepció

Qui som?

L’any 1989, cridades per l’església, concretament per la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de “El Prat de Llobregat”, iniciàrem la nostra presència al barri de Sant Jordi, encara en construcció, al novembre del mateix any, on es començava a formar una comunitat cristiana.

La nostra presència al barri, sempre ha estat vinculada a la parròquia i a l’Associació de veïns. Hem fet camí des de les celebracions de la comunitat cristiana, la catequesi, els grups de joves (JOC-JOBAC), la vida social del barri i de la ciutat… Des de sempre ens hem sentit acompanyades i recolzades pels mossens amb els que hem tingut la sort de compartir aquesta experiència. L’acollida i implicació amb l’Associació de veïns ha estat una constant en aquests anys.

Què fem?

Els nostres objectius han estat des de l’inici: ser testimonis dels valors de l’evangeli i presència de l’amor que Déu ens té a cadascú de nosaltres, provant, cada dia, de tenir els mateixos sentiments de Jesús: comprensió, senzillesa, acolliment, agraïment… fent-nos properes i sensibles a les inquietuds i injustícies de la humanitat.

Volem amb el nostre ser i fer col·laborar en l’Acció transformadora del nostre món. (Carisma Concepcionista)

Aquesta experiència ens porta a viure amb gratuïtat i joia el treball de cada dia, amb actitud de conversió i creixement personal. A través de la nostra presència, relació i accions, anem prenent consciència de la transformació que es va generant en nosaltres i en els altres. Fem opció per aquells infants i joves que es troben en pitjors condicions, en situació de risc social.

Les activitats que duem a terme són:

  • Educació i acció social (Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú, Escola Immaculada Concepció de Barcelona i SAÓ projecte intercongracional amb els Maristes i les Teresianes)
  • Pastoral (Escoles, Consell Pastoral i Delegació PJV)
  • Participació a l’Associació de veïns i el Consell de dones de El Prat de Llobregat.

WordPress theme: Kippis 1.15