Consell d’economia

Qui som?

  • De fet, en la meva opinió, l’equip d’economia i obres va iniciar la tasca des de la reconstrucció del Temple. Després va formalitzar-se aquest especial grup i es va seguir rebent donatius, mitjançant les Quotes Fixes, de qui va voler seguir fent aportacions. Ja recordo haver-hi participat i era en Mariano Cotela un dels qui engrescava a col·laborar. En Joan Busquets també hi participava. En Mariano Cotela, i la seva muller cuidaven de fer rebuts i cobrar-los i en Joan feia el seguiment estadístic de la evolució de les quotes fixes, junt amb d’altres ingressos per diferents conceptes.
  • El Temple es va inaugurar el 1971 amb Mn. Salvador Albuixech. Rere d’ell va venir Mn. Ezequiel Sendrós (1974), Mn. Ignasi Mora (1977), qui va potenciar la tasca de l’equip d’Economia. Al igual que va fer Mn. Esteban Arrese (1979), temps en que s’aconseguiren increments de quotes i després ja Mn. Lluís Portabella (1982) i Mn. Josep Mª Jubany (1991), ambdós impulsors de l’equip d’Economia, de les seves reunions, la participació en les decisions… fins arribar a Mn. Josep Mª Domingo (2001), seguint e impulsant la tasca a dur a terme.
  • El 1991 quan malauradament en Mariano Cotela ja no va portar més la tasca de les “Quotes Fixes”, temps en que la majoria de rebuts es cobraven a ma, em vaig fer càrrec fins a dia d’avui, havent-se assolit tot el canvi a cobrament domiciliat, rere alguna excepció.
  • L’equip d’Economia i Obres de la Parròquia, liderat per Mn. Josep Mª Domingo, el conformen en aquest moment (ordenats per cognom) en Josep Aleu, en Marcel·lí Codina, en Joan Colominas, en Josep Ferret, en Gerard Jiménez, en Pere Rodríguez i en Alfred Vara. (No sé si em deixo algú, potser aquell noi que ajuda a la comptabilitat i que no em surt el nom).

Què fem?

  • Seguiment, control i anàlisi de tots els ingressos i despeses de la Parròquia (Serveis, col·lectes, sagraments, donatius, almoines…)
  • Publicació periòdica al Full Parroquial de la situació i evolució de l’economia parroquial.
  • Analitzar les necessitats tant d’obres de millora, com de manteniment de l’entorn parroquial.
  • Actualitzar el llistat d’obres pendents a fer a curt, mitjà i llarg termini, per anar cobrint-les segons disponibilitats i urgència.
  • Anàlisi de l’evolució dels donatius per Quotes Fixes. Cal assenyalar la tendència negativa que es ve observant degut a baixes per defunció i en especial per la crisis que s’està vivint.
  • Preparar campanyes puntuals de recaptació per a la cobertura de despeses específiques elevades.

WordPress theme: Kippis 1.15