Missa familiar

Qui som?

Juntament amb les catequistes d’infants, un grup de sis persones, dinamitzem la Missa Familiar mensual, que celebrem a Sant Pere i Sant Pau, i també a Sant Jordi.

Què fem?

Preparem el guió de la celebració, el projectem en una pantalla, representem l’Evangeli, dinamitzem els cants,… busquem la participació dels infants i dels seus pares que els acompanyen a la Missa Familiar.


WordPress theme: Kippis 1.15