Pastoral juvenil

Qui som?

Som els joves que d’una manera o una altra formem part de la Parròquia. Els graus de pertinença a la parròquia són variats i diferents. Alguns formen part mitjançant la pertinença a altres grups, com per exemple el Centre d’Esplai, els Grups Missioners, el grup del diumenge al vespre,.. altres formen part de grups de fora de la parròquia vinculats a moviments o altres realitats eclesials, i que majoritàriament la participació a la parròquia només és l’eucaristia del diumenge.

Què fem?

Intentem acompanyar a aquests joves en la descoberta i la maduració de la fe, des de les seves realitats, orígens i històries. Busquem aprofundir en la pertinença a la parròquia i a la vida parroquial.

Ho fem tenint-los presents, creant vincles d’amistat, preocupant-nos per les seves activitats, oferint altres activitats i accions, convidant-los a assumir responsabilitats a la parròquia…


WordPress theme: Kippis 1.15