Celebració de la fe

Si vols…

Ser batejat o batejar al teu fill

 1. Passar pel despatx parroquial per expresar aquest desig de ser batejat o batejar a un fill, i poder trobar el dia de la celebració.
 2. Al despatx parroquial us entregarem una fitxa que caldrà ser omplerta, i entregar-la junt amb el sobre de l’aportació econòmica, el dia de la preparació del bateig.
 3. En funció del dia del bateig, al despatx parroquial us indicaran el dia i l’hora d’aquesta preparació del bateig, a la que cal que assisteixin els pares.
 4. Un cop feta aquesta preparació del bateig, la següent trobada ja será el dia del bateig.

 

Preparar-te per a poder rebre la comunió o la confirmació

 1. Passar pel despatx parroquial per expressar el desig de preparar-se per a rebre aquests sagraments (comunió o confirmació).
 2. Al despatx prendran nota del teu nom, edat, telèfon i correu electrònic, i el responsable es posarà en contacte amb tu.

 

Celebrar el matrimoni a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau

 1. Passar pel despatx parroquial per expressar el desig de contraure matrimoni. És molt important fer-ho com a mínim amb un any d’antel·lació.
 2. Al despatx parroquial podreu triar el dia i l’hora de la celebració, segons els dies fixats; i establirem la data on haureu de tornar al despatx per poder començar a tramitar l’expedient matrimonial. I aleshores també us diran la documentació necessària per a aquesta tramitació.
 3. És bo que sapigueu que un cop fet l’expedient, i abans de la celebració del matrimoni, haureu de participar els dos, d’un curset prematrimonial, que és un divendres i un dissabte de les 21.30 a les 23 hores.

 

Celebrar el matrimoni fora de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau, d’algú que viu en el nostre terme parroquial

 1. Passar pel despatx parroquial per expressar el desig de contraure matrimoni en un altre església. És molt important fer-ho com a mínim amb un any d’antel·lació.
 2. Al despatx parroquial podreu començar a tramitar l’expedient matrimonial. I aleshores també us diran la documentació necessària per a aquesta tramitació.
 3.  Recordeu que també caldrà participar al curset prematrimonial, que és un divendres i un dissabte de les 21.30 a les 23 hores. Un cop realitzat aquest curset us farem entrega de l’expedient matrimonial complert, per a que el pogueu entregar a la parroquia on celebrareu el vostre matrimoni.

 

Aniversari del matrimoni

 1. Passar pel despatx parroquial a expressar el desig de celebrar l’aniversari del matrimoni. Al despatx podreu escollir dia i hora per a la vostra celebració, segons les possibilitats.
 2. Un cop fixada la data, caldrà una entrevista amb el prevere que farà la celebració, per tal d’organitzar-la: lectures, testimonis, …

 

Confessar-te

 1. Podràs rebre aquest sagrament, dins d’una celebració comunitària al llarg de l’any.
 2. Abans o després de les eucaristies, demanant-li a un dels preveres de la parròquia.
 3. Trucar a la rectoria i quedar amb un dels preveres de la parròquia.

 

Rebre la unció dels malalts
Pregar per un difunt

 1. Passar pel despatx parroquial per a expressar el desig d’aquesta pregària.
 2. Podreu escollir entre afegir-vos a la Missa de difunts que celebrem mensualment, o bé fer aquesta pregària en una de les misses que celebrem a la parròquia.
 3. Us podeu baixar el següent document, amb unes senzilles pregàries, que podeu utilitzar-les a casa o al cementiri.

 


WordPress theme: Kippis 1.15