Celebracions de tots sants i dels fidels difunts

Volem celebrar les dues festes amb tota la intensitat, sentint-nos una mateixa i única comunitat de fills de Déu amb aquests models de vida que són els sants i amb els parents, amics i benefactors difunts. En ser diumenge, l’horari de les misses del dia de Tots Sants (1/nov) serà … Continue reading


WordPress theme: Kippis 1.15